WOKALISTYKA

kierunek: WOKALISTYKA

W roku szkolnym 2021/2022 program CSM na kierunku wokalnym obejmuje udział w:

 •  weekendowej KONFERENCJI CSM/welcome;
 • SZEŚCIU jednodniowych zjazdach, które odbywać się będą raz w miesiącu od listopada 2021 do maja 2022; 
 • konferencji CSM/conf. na zakończenie roku, która przypada na czerwiec 2022.

System nauczania polega na:

 • intensywnej pracy z wykładowcami podczas zajęć stacjonarnych – w sumie ok. 80 godzin zajęć lekcyjnych w ciągu roku;
 • pracy własnej w oparciu o profesjonalnie przygotowane materiały i narzędzia online – ok. 60 godzin zajęć lekcyjnych, na podstawie których studenci pracują w dowolnym czasie pomiędzy zjazdami.

Kluczem do Twojego rozwoju jest praca własna!

Oferujemy naukę na kilku poziomach zaawansowania. Staranny proces rekrutacji pomaga nam w rozpoznawaniu potrzeb naszych przyszłych Studentów oraz dostosowaniu programu i poziomu zaawansowania do ich możliwości.

WYKAZ PRZEDMIOTÓW

Emisja głosu – indywidualna lekcja z Wykładowcą na zjazdach stacjonarnych (55 minut, 5 razy w roku) z możliwością zwiększenia o pakiet dodatkowych lekcji online pomiędzy zjazdami;

Zespół wokalno-instrumentalny – w sumie 25 godzin praktycznych warsztatów z elementami improwizacji i nauki prowadzenia uwielbienia. Zajęcia realizowane na każdym z sześciu zjazdów, z czego ostatni zjazd to całodniowe warsztaty zespołowe zakończone profesjonalnym nagraniem. Studenci uczą się współpracy w zespole: dowiedzą się jaką rolę spełniają w zespole poszczególne instrumenty, jak śpiewać w trzygłosowej harmonii i jak przemawiać ze sceny; będą wspólnie aranżować pieśni chrześcijańskie oraz poznawać rozmaite style muzyczne. Wymagane przygotowanie do zajęć na podstawie tutoriali (dodatkowe min. 7 godzin pracy własnej na podstawie materiałów online);

Warsztaty wokalne – kurs online, który pomoże ci uporządkować wiedzę na temat emisji głosu oraz podstaw poprawnej techniki wokalnej. Poznasz ludzki głos i jego możliwości  – 5 godzin zajęć online w ciągu roku (rok 1);

Ćwiczenia rytmiczne – kurs online, dzięki któremu Student rozwinie swoje poczucie rytmu i pozna wiele ciekawych figur rytmicznych w różnych stylach muzycznych, które wykorzysta w praktyce w ramach pracy w zespole. 5 godzin zajęć online w ciągu roku (rok 1);

Improwizacja wokalna  kurs online, dzięki któremu Student zdobędzie wiedzę i praktyczne umiejętności z improwizacji wokalnej, które wykorzysta podczas prowadzenia uwielbienia, śpiewu w zespole i podczas prowadzenia uwielbienia. W sumie 5 godzin zajęć online w ciągu roku (rok 2/3);

Kształcenie słuchu – praktyczne zajęcia rozwijające słuch i wyobraźnię muzyczną.  Zajęcia prowadzone prowadzone na zjazdach stacjonarnych w małych grupach (5 lekcji)  oraz z wykorzystaniem Programu Ear Master (min. 10 godzin online);

Podstawy teorii muzyki / Harmonia – zajęcia porządkujące wiedzę z zakresu zasad muzyki, harmonii z elementami aranżacji i notacji muzycznej, prowadzone na zjazdach stacjonarnych w małych grupach (min. 5 lekcji) na kilku poziomach zaawansowania. Dodatkowo wymagane przygotowanie do każdych zajęć na podstawie e-learningów i zadań online (min. 10 godzin zajęć);

Harmonia praktyczna  obowiązkowa nauka gry na fortepianie dla każdego studenta CSM. Zajęcia odbywać się będą na kilku poziomach zaawansowania w formie tutoriali online (min. 5 godzin zajęć) oraz konsultacji z Wykładowcą;

Warsztaty uwielbienia – praktyczne wykłady i prezentacje, odnoszące się do praktyki prowadzenia prób, przygotowania i prowadzenia uwielbienia w Kościele, pomagają usystematyzować zagadnienia związane z pracą zespołową. Prowadzone przez wykładowców CSM i zaproszonych gości;

Modlitwa i uwielbienie – poranne spotkania modlitewne oraz wieczory uwielbienia – to czas, w którym wspólnie możemy przychodzić do Boga, doświadczać Jego działania i przebywać w Jego obecności oraz uczyć się prowadzenia innych do Bożej obecności  w sumie ok. 15 godzin w ciągu roku;

Wykłady zmienne (w ramach konferencji) –  tematyczne nauczanie, kazania i inspiracje zaproszonych gości  – pastorów, muzyków, wykładowców CSM. Wykłady, które mają na celu zainspirowanie Studentów do budowania głębokiej relacji z Panem Bogiem, pracy nad swoim charakterem i uczenia się właściwej postawy w służbie Panu Bogu i ludziom;

Uczniostwo – tematyczne rozważania Pisma świętego i dyskusje w małych grupach na tematy dotyczące życia z Bogiem, służenia, prowadzenia uwielbienie, bycia liderem itp.  min. 5 godzin zajęć;

Duszpasterstwo / Mentoring – regularne, indywidualne rozmowy z liderami i duszpasterzami CSM; inspiracja, wymiana doświadczeń i praktyczne wyposażenie do służby (rok 3).

 •  
 •  
 
 

Koszty​

CSM Południe

Opłata rekrutacyjna — 150 zł

4200 zł

(płatne z góry przed rozpoczęciem pierwszego zjazdu)
lub w ratach 9 x 480 zł

CSM Warszawa

Opłata rekrutacyjna — 150 zł

4500 zł

(płatne z góry przed rozpoczęciem pierwszego zjazdu)
lub w ratach 9 x 520 zł

Ofiara na pokrycie kosztów organizacji szkolenia obejmuje:

 • udział w weekendowej KONFERENCJI CSM/welcome w Ośrodku h2o w Kiczycach (z zakwaterowaniem i wyżywieniem);
 • udział w SZEŚCIU jednodniowych zjazdach CSM w wybranym kampusie szkoły (z wyżywieniem podczas zjazdu);
 • udział w CSM/conf. – ogólnopolskiej konferencji dla liderów uwielbienia;
 • naukę na jednym kierunku kształcenia;
 • zapewnienie materiałów dydaktycznych i szkoleniowych, w tym dostęp do platformy edukacyjnej CSM/online oraz rocznej licencji na program EarMaster do kształcenia słuchu
 •  dostęp do instrumentów i sprzętu nagłośnieniowego podczas zjazdów oraz innych pomocy dydaktycznych;

PAKIETY DODATKOWYCH LEKCJI INDYWIDUALNYCH ONLINE

Możesz poszerzyć swój program szkolenia o wybrany pakiet indywidualnych lekcji online z zakresu emisji głosu, które zapewnią jeszcze lepszą ciągłość nauki pomiędzy zjazdami. Każda lekcja, umówiona indywidualnie z Wykładowcą w dogodnym terminie potrwa 55 minut i zostanie przeprowadzona za pośrednictwem aplikacji zoom. Wystarczy, że masz komputer i dostęp do internetu* 

Jako wokalista możesz również wybrać dodatkową indywidualną lekcję  online z wybranego instrumentu, np. z fortepianu lub gitary.

1  LEKCJA

100 zł

3  LEKCJE

280 zł

5  LEKCJI

450 zł

Szczegóły ilości lekcji ostatecznie ustalane są podczas spotkania rekrutacyjnego na początku września.

*dla uzyskania wyższej jakości dźwięku chętnie doradzimy Ci, jak właściwie dobrać i skonfigurować sprzęt.

Rekrutacja na rok szkolny 2021/22 

– tylko do 31 sierpnia!

Aby zgłosić się do szkoły CSM należy wypełnić formularz rekrutacyjny ONLINE.

Zanim jednak zaczniesz go wypełniać dokładnie zapoznaj się z ofertą szkolenia na wybranym przez ciebie kierunku i przygotuj zwięzłe, wyczerpujące odpowiedzi na pytania otwarte postawione w formularzu.

Każdy student, który pomyślnie zakończy proces rekrutacji do szkoły CSM zobowiązany jest do podpisania regulaminu CSM oraz umowy o szkolenie, zgodnie z wybranym kierunkiem kształcenia.

Terminy 2021/22

1 LIPCA – 31 Sierpnia
REKRUTACJA ONLINE

Każdy rok szkolny w CSM rozpoczyna się procesem rekrutacji online. Wypełniając formularz, który dostępny jest na naszej stronie w zakładce ‘Rekrutacja’ Kandydat zgłasza chęć udziału w szkoleniu. Po przejściu wstępnej weryfikacji na podstawie formularza online i rekomendacji Kandydat zostaje zaproszony na spotkanie rekrutacyjne.

wrzesień 2021
SPOTKANIA REKRUTACYJNE

Podczas spotkania rekrutacyjnego sprawdzane są predyspozycje kandydata do nauki w CSM: odbywają się prezentacje muzyczne i przeprowadzana jest rozmowa rekrutacyjna. Na tej podstawie kandydaci są przyjmowani do Szkoły CSM. Spotkanie odbywa się według listy, która jest podana do wiadomości tuż po zakończeniu rekrutacji online, na kilka dni przed spotkaniem.

 22-24 PAŹDZIERNIKA 2021
KONFERENCJA CSM/welcome

Na dobry początek roku spotykamy się na wspólnym zjeździe dla obydwu szkół CSM w ramach konferencji CSM. Oprócz zapoznania naszych studentów z planem nauczania i narzędziami online, z jakich będą korzystać w kolejnych miesiącach będzie to niezwykle inspirujący weekend, pełen ciekawych warsztatów, wykładów i wieczorów uwielbienia. 

Konferencja odbywa się w Ośrodku h2o w Kiczycach.

LISTOPAD 2021 – maj 2022 
6 ZJAZDÓW CSM

Od listopada 2021 do maja 2022 zakwalifikowani do szkolenia Studenci biorą udział w kolejnych 6 jednodniowych zjazdach w wybranym kampusie, raz w miesiącu, w terminach podanych poniżej. Ostatni zjazd w maju 2022 to jednodniowe warsztaty dla zespołów wokalno – instrumentalnych.

 18-19 CZERWCA 2022
CSM/conf. + zakończenie roku

Rok szkolny w CSM zakończy się wspólnym wydarzeniem dla Studentów z obydwu kampusów – Ogólnopolską Konferencją z wyjątkowymi gośćmi, wieczorem uwielbienia z udziałem chóru CSM i ciekawymi warsztatami. To również dzień otwarty w CSM, na który możecie zabrać swoich przyjaciół z Kościoła i zespołu uwielbienia. 

Terminy zjazdów CSM w roku szkolnym 2021/22

 

 KAMPUS PołudnieKAMPUS Warszawa
Spotkania rekrutacyjne3-10 września
Bielsko-Biała
11-17 września
Warszawa
       22-24 października — KONFERENCJA CSM/welcome
              wspólny zjazd dwóch szkół CSM (h20, Kiczyce)
I zjazd20 listopada27 listopada
II zjazd8 stycznia15 stycznia
III zjazd5 lutego12 lutego
IV zjazd5 marca12 marca
V zjazd9 kwietnia23 kwietnia
VI zjazd*20-22 maja
27-29 maja

13-15 maja

18-19 czerwca 2022
Ogólnopolska konferencja CSM/conf. i zakończenie roku
          wspólny zjazd dwóch kampusów CSM (Bielsko-Biała)

* każdego Studenta będzie dotyczył tylko jeden dzień w ramach warsztatów zespołowych, a dokładny termin dla poszczególnych zespołów zostanie ustalony do końca 2021 r.

Ważna informacja w związku z COVID-19

W marcu 2020 roku zderzyliśmy się z wyjątkowymi okolicznościami w związku z wybuchem pandemii koronawirusa. Wychodząc naprzeciw sytuacji wykorzystaliśmy potencjał naszej autorskiej platformy edukacyjnej CSM/online, dzięki czemu możliwe było kontynuowanie nauki przez Studentów. Było to ogromne przedsięwzięcie technologiczne, jednak cały zespół i Kadra CSM ciężko pracowali, by zapewnić najwyższy poziom zdalnej nauki, a także duszpasterskie wsparcie naszym Studentom. 

W związku z tym, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy sytuacja się nie powtórzy w kolejnych miesiącach, bierzemy pod uwagę możliwość okresowego zdalnego nauczania również w kolejnym roku. Informujemy, że w przypadku ponownego wprowadzenia restrykcji, które uniemożliwiłyby zorganizowanie np. konferencji z noclegami, zapewnimy realizację programu nauczania w innej formie. W związku z czym mogą ulec zmianie terminy i miejsca prowadzonych zajęć, o czym będziemy informować Studentów z odpowiednim wyprzedzeniem. Jednak jesteśmy zdeterminowani, by realizować program w ramach jednodniowych, stacjonarnych zjazdów szkoły w podanych terminach.

Lokalizacja: jedna szkoła – dwa kampusy

CSM/welcome – Ośrodek h2o w Kiczycach

Już od kilku lat nasze koncerencje rozpoczynające rok szkolny odbywają się w Ośrodku h2o w Kiczycach, zlokalizowanego na śląsku, nieopodal Skoczowa (na trasie między Katowicami a Wisłą) . To nowoczesny i niezwykle atrakcyjny ośrodek wypoczynkowo-konferencyjny, w którym każdy, kto kocha bliskość natury i aktywny wypoczynek znajdzie coś dla siebie. Do dyspozycji mamy całą przestrzeń Ośrodka, w tym 3 sale konferencyjne, a nasi Studenci mogą korzystać również z zaplecza sportowego.

W ramach trzydniowej konferencji CSM oprócz udziału w sesjach konferencji i warsztatach zapewniamy nocleg i wyżywienie. Można korzystać również z CSM’owej kawiarenki, gdzie serwujemy pyszną kawę i domowe ciasto. 

Ośrodek Wypoczynkowo-Konferencyjny h2o
ul. Ochabska 133
43-430 Kiczyce
https://osrodekh2o.pl

Kampus Południe – KZ Filadelfia,
Bielsko-Biała

Od zeszłego roku korzystamy z gościnności zaprzyjaźnionego Kościoła Zielonoświątkowego Filadelfia w Bielsku-Białej, zlokalizowanego przy ulicy Lotniczej 19. To nowoczesny budynek, z ogromnym zapleczem, który mamy do dyspozycji na jednodniowe zjazdy południowego kampusu Szkoły CSM oraz z którego skorzystamy podczas konferencji CSM/conf. na zakończenie roku. Niezwykle rodzinna atmosfera tego Kościoła sprawia, że każdy czuje się tu jak w domu.

W ramach jednodniowych zjazdów CSM zapewnione jest wyżywienie. Można korzystać również z CSM’owej kawiarenki, gdzie serwujemy pyszną kawę i domowe ciasto. Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku Kościoła. Nie zapewniamy noclegów.

Kościół Zielonoświątkowy Filadelfia
ul. Lotnicza 19
43-303 Bielsko-Biała
www.kzbb.pl

Kampus Warszawa – w tym roku na Siennej!

Od 2016 roku prowadzimy również szkolenia CSM w Warszawie. Od 2021 roku nasze jednodniowe zjazdy warszawskiego kampusu będą odbywać się w samym sercu Warszawy, w Zborze Stołecznym Kościoła Zielonoświątkowego przy ul. Siennej 68/70 w Warszawie. Oprócz lokalnej wspólnoty Kościoła znajduje się tu siedziba Naczelnej Rady, Stołeczny Instytut Biblijny oraz Szkoła Gospel. Jednocześnie zostały stworzone warunki lokalowe i odpowiednie zaplecze dla organizowania wszelkich spotkań, konferencji, zjazdów i kursów kościelnych.
W ramach zjazdów CSM zapewnione jest wyżywienie. Można korzystać również z CSM’owej kawiarenki, gdzie serwujemy pyszną kawę i ciasto. Wszystkie zajęcia jednodniowych zjazdów odbywają się w budynku Kościoła.

Stołeczny Zbór Zielonoświątkowy
ul. Sienna 68/70
00-825 Warszawa
www.sienna.waw.pl

DANE ADRESOWE

Misja Chrześcijańska Służba Muzyczna 
ul. Sportowa 285
43-386 Biery

KONTAKT 

tel. +48 697-693-025
tel. +48 609-547-345
biuro@csm.edu.pl

Copyright © 2018 CSM Misja – Centrum Szkolenia Muzyków i Liderów Uwielbienia | design: Szymon Satora

×
×

Koszyk