FUNDUSZ STYPENDIALNY

Jednym z głównych założeń szkoły CSM od momentu jej powstania w 2008 roku była niekomercyjna działalność edukacyjna. Jednocześnie zawsze dokładaliśmy starań, aby koszty związane z nauką w CSM nie były zbyt wysokie dla uczestników. Z każdym rokiem podnosimy jakość naszych szkoleń i patrząc na naszych absolwentów widzimy dobre owoce tych przedsięwzięć.

Lekcje w CSM prowadzone są w małych grupach lub indywidualnie. Inwestujemy w sprzęt i instrumenty muzyczne, tworzymy nowe programy nauczania, wprowadzamy nowe przedmioty, piszemy własne podręczniki oraz opracowujemy co raz więcej profesjonalnych kursów i materiałów edukacyjnych online. Wszystkie działania wiążą się z dużymi kosztami.

Naszym celem jest inspirowanie i wyposażanie do służby kolejnych pokoleń muzyków i liderów uwielbienia. Chcemy to robić w praktyczny sposób, który przyniesie jak najlepsze owoce. Dlatego z wielką radością informujemy, że dzięki wsparciu i hojności wielu wierzących ludzi, którym na sercu leży rozwój służby uwielbienia w naszym kraju – w 2015 roku uruchomiliśmy Fundusz Stypendialny dla studentów CSM!

W ramach Funduszu Stypendialnego CSM wspieramy naszych studentów i absolwentów w pokryciu kosztów nauki oraz finansowaniu praktyk w Kościołach w kraju i za granicą oraz innych wartościowych projektów misyjnych.

Jeśli chciałbyś i możesz wesprzeć kogoś, kto w tym roku rozpocznie naukę w naszej szkole – nie wahaj się! Zachęcamy Cię do ofiarności. To na pewno będą dobrze zainwestowane środki.

Jak to zrobić? W każdej chwili możesz przesłać ofiarę na konto Misji CSM z dopiskiem – ofiara na fundusz stypendialny CSM. Jeśli chciałbyś uzyskać więcej informacji na temat potrzeb i wsparcia naszych działań – prosimy o kontakt z biurem Misji CSM.

Numer konta bankowego Misji CSM:
Multibank: 44 1140 2017 0000 4502 1286 2590

W bieżącym roku szkolnym każdy kandydat, który zgłosi się na szkolenie CSM wypełniając formularz rekrutacyjny na pierwszy lub kolejny rok szkolenia CSM może ubiegać się o dofinansowanie szkolenia i złożyć wniosek o stypendium. Wnioski można będzie składać w terminie od 1 lipca do 31 sierpnia. Maksymalna kwota dofinansowania szkolenia o jaką może ubiegać się kandydat / student kontynuujący naukę w CSM wynosi maksymalnie do 30% kosztów szkolenia na jednym kierunku kształcenia.

Stypendium przeznaczone jest dla osób uzdolnionych, powołanych i zaangażowanych w służbę uwielbienia, które z powodów finansowych nie byłyby w stanie wziąć udziału w szkoleniu. Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie przez komisję stypendialną, powołaną przez Dyrektora Misji CSM. Lista stypendystów zostanie ogłoszona wraz z wynikami rekrutacji.

Zachęcamy Kandydatów również do samodzielnego starania się o wsparcie finansowe z lokalnych Kościołów a także od osób prywatnych.

Jeśli jesteś zainteresowany ubieganiem się o stypendium – przeczytaj Regulamin Funduszu Stypendialnego CSM, wypełnij elektroniczny wniosek o stypendium (dostępny tylko do 31 sierpnia!)

PRAKTYKI

Od 2015 roku nasi Studenci i Absolwenci mogą gromadzić nowe doświadczenia w służbie, odbywając praktykę w kościele w kraju lub za granicą! Praktyki dają naszym absolwentom możliwość służenia w rozwijających się Kościołach w Polsce. Nawiązanie nowych relacji i współpraca z pastorami i liderami lokalnych wspólnot to niepowtarzalna okazja do zdobycia cennego doświadczenia. Praktyki w Kościele za granicą to być może jedna z cenniejszych okazji do poszerzenia horyzontów i nawiązania nowych relacji z ludźmi w służbie. Zainteresowanych odbyciem praktyk uczniów i absolwentów CSM prosimy o kontakt z biurem Misji CSM.