KOMPOZYCJA

kierunek: KOMPOZYCJA

Mamy na sercu pragnienie pisania współczesnych pieśni dla Kościoła – pełnych ewangelicznego przesłania, kongregacyjnych, będących będą wyrazem naszej kultury uwielbienia.  Od kilku lat, jako CSM/worship, piszemy i publikujemy autorskie pieśni i zachęcamy do tego również naszych Studentów. Dlatego w roku szkolnym 2021/2022 stworzyliśmy nowatorski program nauczania na kierunku kompozycja, który obejmuje udział w:

 • weekendowej KONFERENCJI CSM/welcome,
 • DWÓCH weekendowych, stacjonarnych warsztatach kompozytorskich w siedzibie Misji CSM (grudzień 2021 r. i kwiecień 2022 r.)
 • CZTERECH zjazdach online w okresie od listopada do maja;
 • konferencji CSM/conf. na zakończenie roku, która przypada na czerwiec 2022.

System nauczania polega na:

 • intensywnej pracy z Wykładowcami i zaproszonymi gośćmi podczas stacjonarnych warsztatów kompozytorskich – w sumie dwa dwudniowe spotkania, czyli ok. 30 godzin zajęć lekcyjnych w ciągu roku;
 • pracy własnej w oparciu o profesjonalnie przygotowane materiały i narzędzia online – ok. 30 godzin zajęć lekcyjnych, tutoriali i konsultacji online z Wykładowcami, na podstawie których Studenci pracują w dowolnym czasie pomiędzy zjazdami nad swoimi kompozycjami.
Ponieważ terminy dwóch weekendowych warsztatów kompozytorskich nie pokrywają się ze zjazdami szkoły CSM – kierunek KOMPOZYCJA może być drugim kierunkiem kształcenia w CSM (np. obok nauki na kierunku WOKALISTYKA lub INSTRUMENTALISTYKA).

WYKAZ PRZEDMIOTÓW

Podstawy kompozycji muzycznej – zajęcia w formie kursu, lekcji online oraz indywidualnych konsultacji z Wykładowcą – w sumie 8 godzin. Ćwiczenia kompozytorskie, takie jak: fraza w piosence,  kontrapunkt, harmonia, forma i styl w kompozycji muzycznej.

Warsztaty kompozytorskie – grupowe zajęcia z Wykładowcami i zaproszonymi gośćmi w ramach dwóch dwudniowych zjazdów stacjonarnych (ok. 30 godzin)

Poetyka tekstu – zajęcia w formie kursu, lekcji online oraz indywidualnych konsultacji z Wykładowcą – w sumie 8 godzin. Praca nad tekstem piosenki, ćwiczenia językowe, elementy teologii w pieśniach.

Historia pieśni chrześcijańskiej – ciekawy i niezwykle poszerzający horyzonty kurs, przygotowany przez Wykładowców i zaproszonych gości. Przekrojowe spojrzenie na historię pieśni chrześcijańskiej – od czasów wczesnego kościoła po współczesnych twórców i teologię uwielbienia – kurs online.

Ćwiczenia rytmiczne – kurs online, dzięki któremu Student rozwinie swoje poczucie rytmu i pozna wiele ciekawych figur rytmicznych w różnych stylach muzycznych. 5 godzin zajęć online w ciągu roku.

Kształcenie słuchu – praktyczne zajęcia rozwijające słuch i wyobraźnię muzyczną. Zajęcia prowadzone prowadzone na zjazdach stacjonarnych w małych grupach (5 lekcji) oraz z wykorzystaniem Programu Ear Master (10 godzin online)*.

Podstawy teorii muzyki / Harmonia – zajęcia porządkujące wiedzę z zakresu zasad muzyki, harmonii z elementami aranżacji i notacji muzycznej, prowadzone na zjazdach stacjonarnych w małych grupach (min. 5 lekcji) na kilku poziomach zaawansowania. Wymagane przygotowanie do każdych zajęć na podstawie e-learningów i zadań online (min. 10 godzin zajęć)*.

Harmonia praktyczna – obowiązkowa nauka gry na fortepianie dla każdego studenta CSM. Zajęcia odbywać się będą na kilku poziomach zaawansowania w formie tutoriali online (min. 5 godzin zajęć).

Warsztaty uwielbienia – praktyczne wykłady i prezentacje, odnoszące się do praktyki prowadzenia prób, przygotowania                          i prowadzenia uwielbienia, pomagają usystematyzować zagadnienia związane z pracą zespołową. Prowadzone przez wykładowców CSM i zaproszonych gości*.

Modlitwa i uwielbienie – poranne spotkania modlitewne oraz sobotnie wieczory uwielbienia – to czas, w którym wspólnie możemy przychodzić do Boga, doświadczać Jego działania i przebywać w Jego obecności oraz uczyć się prowadzenia innych do Bożej obecności – w sumie ok. 15 godzin w ciągu roku*.

Wykłady zmienne (w ramach konferencji) –  tematyczne nauczanie, kazania i inspiracje zaproszonych gości  – pastorów, muzyków, wykładowców CSM. Wykłady, które mają na celu zainspirowanie Studentów do budowania głębokiej relacji z Panem Bogiem, pracy nad swoim charakterem i uczenia się właściwej postawy w służbie Panu Bogu i ludziom. 

* w przypadku nauki tylko na kierunku KOMPOZYCJA, zajęcia będą realizowane jedynie w formie online w ilości godzin, które dotyczą tej formy nauczania. Pełny udział w zajęciach stacjonarnych możliwy jest tylko dla studentów, którzy uczą się na kierunku WOKALNYM lub INSTRUMENTALNYM, a KOMPOZYCJA jest ich drugim dodatkowym kierunkiem kształcenia.

 

Koszty​

jako
KIERUNEK GŁÓWNY

Opłata rekrutacyjna — 150 zł

4000 zł

(płatne z góry przed rozpoczęciem pierwszego zjazdu)
lub w ratach 9 x 460 zł

jako
DRUGI 
KIERUNEK 

Opłata rekrutacyjna — 50 zł

2500 zł

(płatne z góry przed rozpoczęciem pierwszego zjazdu)
lub w ratach 9 x 290 zł

Ofiara na pokrycie kosztów organizacji szkolenia obejmuje:

 • udział w weekendowej KONFERENCJI CSM/welcome w Ośrodku h2o w Kiczycach (z zakwaterowaniem i wyżywieniem);
 • udział w DWÓCH weekendowych warsztatach kompozytorskich  (z noclegiem i wyżywieniem podczas zjazdu);
 • udział w CZTERECH zjazdach online;
 • udział w CSM/conf. – ogólnopolskiej konferencji dla liderów uwielbienia;
 • naukę na wybranym kierunku kształcenia;
 • zapewnienie materiałów dydaktycznych i szkoleniowych, w tym dostęp do platformy edukacyjnej CSM/online oraz rocznej licencji na program EarMaster do kształcenia słuchu
 •  dostęp do instrumentów i sprzętu nagłośnieniowego podczas warsztatów oraz innych pomocy dydaktycznych.

Zapisz się do szkoły CSM!

Rekrutacja na rok szkolny 2021/22 

startuje 5 lipca 2021!

Aby zgłosić się do szkoły CSM należy wypełnić formularz rekrutacyjny ONLINE.

Zanim jednak zaczniesz go wypełniać dokładnie zapoznaj się z ofertą szkolenia CSM i przygotuj zwięzłe, wyczerpujące odpowiedzi na pytania otwarte postawione w formularzu.

Każdy student, który pomyślnie zakończy proces rekrutacji do szkoły CSM zobowiązany jest do podpisania regulaminu CSM oraz umowy o szkolenie, zgodnie z wybranym kierunkiem kształcenia.  Wpłaty należy kierować wyłącznie na numer konta bankowego,  zgodnie z informacjami zawartymi w umowie. Nie ma możliwości wnoszenia opłat na miejscu.

Terminy 2021/22

5 LIPCA – 31 Sierpnia
REKRUTACJA ONLINE

Każdy rok szkolny w CSM rozpoczyna się procesem rekrutacji online. Wypełniając formularz, który dostępny jest na naszej stronie w zakładce ‘Rekrutacja’ Kandydat zgłasza chęć udziału w szkoleniu. Po przejściu wstępnej weryfikacji na podstawie formularza online i rekomendacji Kandydat zostaje zaproszony na spotkanie rekrutacyjne.

wrzesień 2021
SPOTKANIA REKRUTACYJNE

Podczas spotkania rekrutacyjnego sprawdzane są predyspozycje kandydata do nauki w CSM: odbywają się prezentacje muzyczne i przeprowadzana jest rozmowa rekrutacyjna. Na tej podstawie kandydaci są przyjmowani do Szkoły CSM. Spotkanie odbywa się według listy, która jest podana do wiadomości tuż po zakończeniu rekrutacji online, na kilka dni przed spotkaniem.

 22-24 PAŹDZIERNIKA 2021
KONFERENCJA CSM/welcome

Na dobry początek roku spotykamy się na wspólnym zjeździe dla obydwu szkół CSM w ramach konferencji CSM. Oprócz zapoznania naszych studentów z planem nauczania i narzędziami online, z jakich będą korzystać w kolejnych miesiącach będzie to niezwykle inspirujący weekend, pełen ciekawych warsztatów, wykładów i wieczorów uwielbienia. 

Konferencja odbywa się w Ośrodku h2o w Kiczycach.

LISTOPAD 2021 – maj 2022 
6 ZJAZDÓW CSM

Od listopada 2021 do maja 2022 zakwalifikowani do szkolenia Studenci biorą udział w 6 zjazdach: dwa z nich to dwudniowe warsztaty kompozytorskie w siedzibie Misji CSM w Bierach koło Bielska-Białej, a cztery to zjazdy online w formie kursów, zajęć online oraz indywidualnych konsultacji z Wykładowcami.

 18-19 CZERWCA 2022
CSM/conf. + zakończenie roku

Rok szkolny w CSM zakończy się wspólnym wydarzeniem dla Studentów z obydwu kampusów – Ogólnopolską Konferencją z wyjątkowymi gośćmi, wieczorem uwielbienia z udziałem chóru CSM i ciekawymi warsztatami. To również dzień otwarty w CSM, na który możecie zabrać swoich przyjaciół z Kościoła i zespołu uwielbienia. 

Terminy zjazdów CSM w roku szkolnym 2021/22

Spotkania rekrutacyjne
(do ustalenia)
3-10 września
Bielsko-Biała
11-17 września
Warszawa
       22-24 października — KONFERENCJA CSM/welcome
       wspólny zjazd wszystkich studentów CSM (h20, Kiczyce)
I zjazd listopad 2021 kurs online
II zjazd4-5 grudzieńwarsztaty w studiu CSM
III zjazdstyczeń 2022kurs online, 
lekcje zoom
IV zjazdluty 2022kurs online, 
lekcje zoom
V zjazdmarzec 2022kurs online, 
lekcje zoom
VI zjazd

2-3 kwiecień

warsztaty 
w studiu CSM
18-19 czerwca 2022
Ogólnopolska konferencja CSM/conf. i zakończenie roku
          wspólny zjazd dwóch kampusów CSM (Bielsko-Biała)

Ważna informacja w związku z COVID-19

W marcu 2020 roku zderzyliśmy się z wyjątkowymi okolicznościami w związku z wybuchem pandemii koronawirusa. Wychodząc naprzeciw sytuacji wykorzystaliśmy potencjał naszej autorskiej platformy edukacyjnej CSM/online, dzięki czemu możliwe było kontynuowanie nauki przez Studentów. Było to ogromne przedsięwzięcie technologiczne, jednak cały zespół i Kadra CSM ciężko pracowali, by zapewnić najwyższy poziom zdalnej nauki, a także duszpasterskie wsparcie naszym Studentom. 

W związku z tym, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy sytuacja się nie powtórzy w kolejnych miesiącach, bierzemy pod uwagę możliwość okresowego zdalnego nauczania również w kolejnym roku. Informujemy, że w przypadku ponownego wprowadzenia restrykcji, które uniemożliwiłyby zorganizowanie np. konferencji z noclegami, zapewnimy realizację programu nauczania w innej formie. W związku z czym mogą ulec zmianie terminy i miejsca prowadzonych zajęć, o czym będziemy informować Studentów z odpowiednim wyprzedzeniem. Jednak jesteśmy zdeterminowani, by realizować program w ramach dwudniowych warsztatów stacjonarnych w podanych terminach.

Lokalizacja:

CSM/welcome – Ośrodek h2o w Kiczycach

Już od kilku lat nasze koncerencje rozpoczynające rok szkolny odbywają się w Ośrodku h2o w Kiczycach, zlokalizowanego na śląsku, nieopodal Skoczowa (na trasie między Katowicami a Wisłą) . To nowoczesny i niezwykle atrakcyjny ośrodek wypoczynkowo-konferencyjny, w którym każdy, kto kocha bliskość natury i aktywny wypoczynek znajdzie coś dla siebie. Do dyspozycji mamy całą przestrzeń Ośrodka, w tym 3 sale konferencyjne, a nasi Studenci mogą korzystać również z zaplecza sportowego.

W ramach trzydniowej konferencji CSM oprócz udziału w sesjach konferencji i warsztatach zapewniamy nocleg i wyżywienie. Można korzystać również z CSM’owej kawiarenki, gdzie serwujemy pyszną kawę i domowe ciasto. 

Ośrodek Wypoczynkowo-Konferencyjny h2o
ul. Ochabska 133
43-430 Kiczyce
https://osrodekh2o.pl

Warsztaty kompozytorskie – Misja CSM

Od kilku miesięcy korzystamy z własnego budynku, w którym zorganizowaliśmy profesjonalne studio nagrań i przyjemną przestrzeń open space, która sprzyja pracy twórczej. W otoczeniu pasma gór Beskidu Śląskiego oraz w sąsiedztwie Krajobrazowego Parku Dolina Łańskiego Potoku będziemy szukać natchnienia do pisania najpiękniejszych pieśni na chwałę Stwórcy. 

W ramach dwudniowych zjazdów CSM zapewnione jest wyżywienie i nocleg. Serwujemy również pyszną kawę i domowe ciasto. 

Misja CSM
ul. Sportowa 285
43-386 Biery
www.csm.edu.pl

DANE ADRESOWE

Misja Chrześcijańska Służba Muzyczna 
ul. Sportowa 285
43-386 Biery

KONTAKT 

tel. +48 697-693-025
tel. +48 609-547-345
biuro@csm.edu.pl

Copyright © 2018 CSM Misja – Centrum Szkolenia Muzyków i Liderów Uwielbienia | design: Szymon Satora

×
×

Koszyk