REALIZACJA DŹWIĘKU

kierunek: REALIZACJA DŹWIĘKU

Za brzmienie i dźwięk, które finalnie docierają do uczestników spotkań kościoła odpowiada realizator dźwięku. To on ostatecznie kreuje przestrzeń muzyczną i dba o jakość dźwięku. Jest on dla nas nieodłączną i niezwykle ważną częścią zespołu uwielbienia, choć nie gra na żadnym instrumencie. Od kilku lat jako Misja CSM szkolimy akustyków, którzy zaangażowani są w służbę nagłośnienia w lokalnych społecznościach. W roku szkolnym 2023/2024 zapraszamy do wzięcia udziału w kursie, który obejmuje udział w:

 • weekendowej KONFERENCJI CSM/welcome w październiku 2023;
 • SZEŚCIU jednodniowych zjazdach szkoły, które odbywać się będą raz w miesiącu od listopada 2023 do maja 2024 +  jeden dodatkowy zjazd, całkowicie poświęcony na studyjne warsztaty realizacji dźwięku;
 • konferencji CSM/conf. na zakończenie roku, która przypada na czerwiec 2024.

System nauczania polega na:

  • intensywnej pracy z wykładowcami podczas zajęć stacjonarnych – w sumie ok. 80 godzin zajęć lekcyjnych w ciągu roku;
  • pracy własnej w oparciu o profesjonalnie przygotowane materiały i narzędzia online – ok. 60 godzin zajęć lekcyjnych, na podstawie których studenci pracują w dowolnym czasie pomiędzy zjazdami.

Kluczem do Twojego rozwoju jest praca własna!

Oferujemy naukę na kilku poziomach zaawansowania. Staranny proces rekrutacji pomaga nam w rozpoznawaniu potrzeb naszych przyszłych Studentów oraz dostosowaniu programu i poziomu zaawansowania do ich możliwości.

WYKAZ PRZEDMIOTÓW

Techniki nagłośnienia  – zajęcia w formie kursu online (ok. 10 godzin) oraz grupowych lekcji z Wykładowcami na każdym zjeździe – ok. 15 godzin, w zależności od wielkości grupy. Kurs porządkujący wiedzę na temat akustyki i elektroakustyki, analogowej i cyfrowej obróbki dźwięku, oceny jakości dźwięku oraz współczesnej technologii nagłośnienia.

Warsztaty realizacji dźwięku – praktyka nagłośnienia zespołu – w sumie ok. 15 godzin w ciągu roku. Warsztaty mają na celu ćwiczenie praktycznego zastosowania wiedzy i umiejętności realizacji dźwięku podczas prób zespołów CSM. 

Techniki studyjne – praktyka nagrań w studio Misji CSM – do wyboru: w ramach warsztatów zespołowych w maju lub kursu produkcji muzycznej. Podstawy nagrań studyjnych, techink mikrofonowania, miksu i masteringu – w sumie ok. 15 godzin w ciągu roku.

Ćwiczenia rytmiczne – kurs online, dzięki któremu Student rozwinie swoje poczucie rytmu i pozna wiele ciekawych figur rytmicznych w różnych stylach muzycznych. 5 godzin zajęć online w ciągu roku.

Kształcenie słuchu – praktyczne zajęcia rozwijające słuch i wyobraźnię muzyczną. Zajęcia prowadzone prowadzone na zjazdach stacjonarnych w małych grupach (5 lekcji) oraz z wykorzystaniem Programu Ear Master (10 godzin online)*;

Podstawy teorii muzyki / Harmonia – zajęcia porządkujące wiedzę z zakresu zasad muzyki, harmonii z elementami aranżacji i notacji muzycznej, prowadzone na zjazdach stacjonarnych w małych grupach (min. 5 lekcji) na kilku poziomach zaawansowania. Wymagane przygotowanie do każdych zajęć na podstawie e-learningów i zadań online (min. 10 godzin zajęć)*;

Harmonia praktyczna – obowiązkowa nauka gry na fortepianie dla każdego studenta CSM. Zajęcia odbywać się będą na kilku poziomach zaawansowania w formie tutoriali online (min. 5 godzin zajęć);

Warsztaty uwielbienia – praktyczne wykłady i prezentacje, odnoszące się do praktyki prowadzenia prób, przygotowania                          i prowadzenia uwielbienia, pomagają usystematyzować zagadnienia związane z pracą zespołową. Prowadzone przez wykładowców CSM i zaproszonych gości*.

Modlitwa i uwielbienie – poranne spotkania modlitewne oraz sobotnie wieczory uwielbienia – to czas, w którym wspólnie możemy przychodzić do Boga, doświadczać Jego działania i przebywać w Jego obecności oraz uczyć się prowadzenia innych do Bożej obecności – w sumie ok. 15 godzin w ciągu roku*.

Uczniostwo – tematyczne rozważania Pisma świętego i dyskusje w małych grupach na tematy dotyczące życia z Bogiem, służenia, prowadzenia uwielbienie, bycia liderem itp.  min. 5 godzin zajęć;

Wykłady zmienne (w ramach konferencji) –  tematyczne nauczanie, kazania i inspiracje zaproszonych gości  – pastorów, muzyków, wykładowców CSM. Wykłady, które mają na celu zainspirowanie Studentów do budowania głębokiej relacji z Panem Bogiem, pracy nad swoim charakterem i uczenia się właściwej postawy w służbie Panu Bogu i ludziom. 

 

Koszty​

CSM Południe / CSM Warszawa

5300 zł

z góry za cały rok

lub w ratach
2 x 2750 zł lub 10 x 570 zł

Ofiara na pokrycie kosztów organizacji szkolenia obejmuje:

 • udział w weekendowej KONFERENCJI CSM/welcome w Ośrodku h2o w Kiczycach (z zakwaterowaniem i wyżywieniem);
 • udział w SZEŚCIU jednodniowych zjazdach CSM w wybranym kampusie szkoły (z wyżywieniem podczas zjazdu);
 • udział w CSM/conf. – ogólnopolskiej konferencji dla liderów uwielbienia;
 • naukę na jednym kierunku kształcenia;
 • zapewnienie materiałów dydaktycznych i szkoleniowych, w tym dostęp do platformy edukacyjnej CSM/online oraz rocznej licencji na program EarMaster do kształcenia słuchu
 •  dostęp do instrumentów i sprzętu nagłośnieniowego podczas zjazdów oraz innych pomocy dydaktycznych;
Jeśli potrzebujesz wsparcia z funduszu stypendialnego CSM, dowiedz się więcej tutaj.

Zapisz się do szkoły CSM!

Rekrutacja na rok szkolny 2023/24 

5 lipca – 31 sierpnia

Aby zgłosić się do szkoły CSM należy wypełnić formularz rekrutacyjny ONLINE.

Zanim jednak zaczniesz go wypełniać dokładnie zapoznaj się z ofertą szkolenia CSM i przygotuj zwięzłe, wyczerpujące odpowiedzi na pytania otwarte postawione w formularzu.

Każdy student, który pomyślnie zakończy proces rekrutacji do szkoły CSM zobowiązany jest do podpisania regulaminu CSM oraz umowy o szkolenie, zgodnie z wybranym kierunkiem kształcenia.

Terminy 2023/24

5 LIPCA – 31 Sierpnia
REKRUTACJA ONLINE

Każdy rok szkolny w CSM rozpoczyna się procesem rekrutacji online. Wypełniając formularz, który dostępny jest na naszej stronie w zakładce ‘Rekrutacja’ Kandydat zgłasza chęć udziału w szkoleniu. Po przejściu wstępnej weryfikacji na podstawie formularza online i rekomendacji Kandydat zostaje zaproszony na spotkanie rekrutacyjne.

wrzesień 2023
SPOTKANIA REKRUTACYJNE

Podczas spotkania rekrutacyjnego sprawdzane są predyspozycje kandydata do nauki w CSM: odbywają się prezentacje muzyczne i przeprowadzana jest rozmowa rekrutacyjna. Na tej podstawie kandydaci są przyjmowani do Szkoły CSM. Spotkanie odbywa się według listy, która jest podana do wiadomości tuż po zakończeniu rekrutacji online, na kilka dni przed spotkaniem.

 20-22 PAŹDZIERNIK 2023
KONFERENCJA CSM/welcome

Na dobry początek roku spotykamy się na wspólnym zjeździe dla obydwu szkół CSM w ramach konferencji CSM. Oprócz zapoznania naszych studentów z planem nauczania i narzędziami online, z jakich będą korzystać w kolejnych miesiącach będzie to niezwykle inspirujący weekend, pełen ciekawych warsztatów, wykładów i wieczorów uwielbienia. 

Konferencja odbywa się w Ośrodku h2o w Kiczycach.

LISTOPAD 2023 – maj 2024 
6 ZJAZDÓW CSM

Od listopada do maja zakwalifikowani do szkolenia Studenci biorą udział w kolejnych 6 jednodniowych zjazdach w wybranym kampusie, raz w miesiącu, w terminach podanych poniżej. Ostatni zjazd w maju to jednodniowe warsztaty dla zespołów wokalno – instrumentalnych.

 14-15 CZERWCA 2024
CSM/conf. + zakończenie roku

Rok szkolny w CSM zakończy się wspólnym wydarzeniem dla Studentów z obydwu kampusów – Ogólnopolską Konferencją Uwielbienia z wyjątkowymi gośćmi, wieczorem uwielbienia z udziałem chóru CSM i ciekawymi warsztatami. To również dzień otwarty w CSM, na który możecie zabrać swoich przyjaciół z Kościoła i zespołu uwielbienia. 

Terminy zjazdów CSM w roku szkolnym 2023/24

  KAMPUS Południe KAMPUS Warszawa
Spotkania rekrutacyjne 12-16 września
CSM Biery
20-23 września
KZ Sienna
20-22 października — KONFERENCJA CSM/welcome
wspólny zjazd dwóch szkół CSM (h20, Kiczyce)
I zjazd 18 listopada 25 listopada
II zjazd 13 stycznia 20 stycznia
Warsztaty realizatorów 27 stycznia
(CSM Biery)
dodatkowy zjazd obu kampusów
III zjazd 10 lutego 17 lutego
IV zjazd 9 marca 16 marca
V zjazd 6 kwietnia 20 kwietnia
VI zjazd* 18-19 maja 11-12 maja
14-15 czerwca 2024
Ogólnopolska konferencja CSM/conf. i zakończenie roku  wspólny zjazd dwóch kampusów CSM (Warszawa)

* każdego Studenta będzie dotyczył tylko jeden dzień w ramach warsztatów zespołowych, a dokładny termin dla poszczególnych zespołów zostanie ustalony do końca 2023 r.

Lokalizacja: jedna szkoła – dwa kampusy

CSM/welcome – Ośrodek h2o w Kiczycach

Już od kilku lat nasze koncerencje rozpoczynające rok szkolny odbywają się w Ośrodku h2o w Kiczycach, zlokalizowanego na śląsku, nieopodal Skoczowa (na trasie między Katowicami a Wisłą) . To nowoczesny i niezwykle atrakcyjny ośrodek wypoczynkowo-konferencyjny, w którym każdy, kto kocha bliskość natury i aktywny wypoczynek znajdzie coś dla siebie. Do dyspozycji mamy całą przestrzeń Ośrodka, w tym 3 sale konferencyjne, a nasi Studenci mogą korzystać również z zaplecza sportowego.

W ramach trzydniowej konferencji CSM oprócz udziału w sesjach konferencji i warsztatach zapewniamy nocleg i wyżywienie. Można korzystać również z CSM’owej kawiarenki, gdzie serwujemy pyszną kawę i domowe ciasto. 

Ośrodek Wypoczynkowo-Konferencyjny h2o
ul. Ochabska 133
43-430 Kiczyce
https://osrodekh2o.pl

Kampus Południe – KZ Filadelfia,
Bielsko-Biała

Od dwóch lat korzystamy z gościnności zaprzyjaźnionego Kościoła Zielonoświątkowego Filadelfia w Bielsku-Białej, zlokalizowanego przy ulicy Lotniczej 19. To nowoczesny budynek, z ogromnym zapleczem, który mamy do dyspozycji na jednodniowe zjazdy południowego kampusu Szkoły CSM. Niezwykle rodzinna atmosfera tego Kościoła sprawia, że każdy czuje się tu jak w domu.

W ramach jednodniowych zjazdów CSM zapewnione jest wyżywienie. Można korzystać również z CSM’owej kawiarenki, gdzie serwujemy pyszną kawę i domowe ciasto. 

Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku Kościoła. Nie zapewniamy noclegów.

Kościół Zielonoświątkowy Filadelfia
ul. Lotnicza 19
43-303 Bielsko-Biała
www.kzbb.pl

Kampus Warszawa – KZ Sienna

Od 2016 roku prowadzimy również szkolenia CSM w Warszawie. Od 2021 roku nasze jednodniowe zjazdy warszawskiego kampusu odbywają się w samym sercu Warszawy, w Zborze Stołecznym Kościoła Zielonoświątkowego przy ul. Siennej 68/70 w Warszawie.

Oprócz lokalnej wspólnoty Kościoła znajduje się tu siedziba Naczelnej Rady, Stołeczny Instytut Biblijny oraz Szkoła Gospel. Jednocześnie zostały stworzone warunki lokalowe i odpowiednie zaplecze dla organizowania wszelkich spotkań, konferencji, zjazdów i kursów kościelnych.
W ramach zjazdów CSM zapewnione jest wyżywienie. Można korzystać również z CSM’owej kawiarenki, gdzie serwujemy pyszną kawę i ciasto. Wszystkie zajęcia jednodniowych zjazdów odbywają się w budynku Kościoła.

Stołeczny Zbór Zielonoświątkowy
ul. Sienna 68/70
00-825 Warszawa
www.sienna.waw.pl

Warsztaty Studyjne – Misja CSM, Biery.

Od 2021 r. korzystamy z własnego budynku, w którym zorganizowaliśmy profesjonalne studio nagrań i przyjemną przestrzeń open space, która sprzyja pracy twórczej. W otoczeniu pasma gór Beskidu Śląskiego oraz w sąsiedztwie Krajobrazowego Parku Dolina Łańskiego Potoku spotkamy się z Wami przynajmniej dwa razy w ramach jednodniowych warsztatów realizacji dźwięku (luty) oraz zjazdów zespołowych (maj). Dla uczestników szkolenia zapewniamy obiad.

Misja CSM
ul. Sportowa 285
43-386 Biery (Bielsko-Biała)
www.csm.edu.pl 

DANE ADRESOWE

Misja Chrześcijańska Służba Muzyczna
ul. Sportowa 285
43-386 Biery

NIP: 524-274-56-11

KONTAKT 

tel. +48 697-693-025
tel. +48 609-547-345
biuro@csm.edu.pl

 

PARTNERZY

PCM
PVC
Sela Music
SCH Północ

Copyright © 2018-2023 CSM Misja – Centrum Szkolenia Muzyków i Liderów Uwielbienia | design: Szymon Satora

×
×

Koszyk