Historia CSM​

Działalność  CSM  ma swoje początki w letnich warsztatach muzycznych organizowanych od 1997 roku przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Muzyków „Missio Musica”. W 2008 roku powstał pomysł organizowania regularnych warsztatów muzycznych dla muzyków usługujących w kościele, a organizacji pierwszej edycji szkoły, która zgromadziła 29 studentów podjął się Adam Kosewski.

Pierwszy program szkolenia zawierał 5 weekendowych zjazdów. Zajęcia obejmowały naukę śpiewu oraz gry na instrumentach, kształcenie słuchu, naukę teorii muzyki, harmonii oraz wykłady związane z wieloma aspektami służby uwielbienia.

Po dwóch latach działalności w Ostródzie okazało się, że większość studentów i wykładowców dojeżdża na CSM z południa Polski, dlatego zdecydowano o przeniesieniu szkoły CSM do miejscowości Pawełki na Śląsku.

Po przeniesieniu na południe kraju szkoła zaczęła się rozwijać. Ilość studentów podwoiła się, więc konieczne było również zaangażowanie większej ilości nauczycieli. W 2011 roku Szkoła CSM weszła w strukturę Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce i zaczęła funkcjonować jako Misja CSM. Dzięki powstaniu Misji CSM możliwe było poszerzenie zakresu działań CSM.

Głównym celem działalności jest prowadzenie szkoły CSM, w której muzycy oraz liderzy uwielbienia mogą rozwijać swoje umiejętności i przygotowywać się do służby w lokalnym kościele.

Znaczącym obszarem działań Misji jest również pisanie oraz nagrywanie muzyki uwielbieniowej. W roku 2013 ukazała się płyta „Modlitwa i Uwielbienie”, zawierająca zapis popularnych pieśni chrześcijańskich. W 2019 roku wydaliśmy pierwszy autorski album “Serce Sługi” (więcej informacji tutaj).

Od stycznia 2015 roku we współpracy z lokalnymi kościołami w różnych częściach kraju Misja CSM zaczęła również organizować warsztaty CSM REGIO. Ponieważ zainteresowanie nauką w szkole CSM było co raz większe przeprowadziliśmy pilotażowy roczny kurs dla grup uwielbienia w WSTS w Warszawie. Tak zrodziło się kolejne marzenie, by otworzyć stałą placówkę edukacyjną CSM w Warszawie. I tak w 2016 roku powstał kolejny kampus szkoły CSM w Warszawie.

Dzięki bliskiej współpracy z misją Polish Christian Ministry, udało się stworzyć możliwość praktyk w kościołach w Polsce i USA absolwentom CSM. Dzięki zaangażowaniu wielu osób udało się uruchomić fundusz stypendialny, który umożliwia wsparcie finansowe zdolnym Studentom i zaangażowanym w służbę liderom, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

Obecnie w obydwu szkołach każdego roku uczy się ponad 130 osób. A jesienią 2020 roku, z Bożą pomocą, rozpoczniemy pracę w nowej siedzibie Misji CSM.