Centrum Szkolenia Muzyków i Liderów Uwielbienia

Historia CSM​

Działalność  CSM  ma swoje początki w letnich warsztatach muzycznych organizowanych od 1997 roku przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Muzyków „Missio Musica”. W 2008 roku powstał pomysł organizowania regularnych warsztatów muzycznych dla muzyków usługujących w kościele, a organizacji pierwszej edycji szkoły, która zgromadziła 29 studentów podjął się Adam Kosewski.

Pierwszy program szkolenia zawierał 5 weekendowych zjazdów. Zajęcia obejmowały naukę śpiewu oraz gry na instrumentach, kształcenie słuchu, naukę teorii muzyki, harmonii oraz wykłady związane z wieloma aspektami służby uwielbienia.

Po dwóch latach działalności w Ostródzie okazało się, że większość studentów i wykładowców dojeżdża na CSM z południa Polski, dlatego zdecydowano o przeniesieniu szkoły CSM do miejscowości Pawełki na Śląsku.

Po przeniesieniu szkoły na południe szkoła bardzo prężnie się rozwijała. Ilość studentów podwoiła się, więc konieczne było również zaangażowanie większej ilości nauczycieli. Od 2011 roku Szkoła CSM weszła w strukturę Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce i zaczęła funkcjonować jako Misja CSM. Dzięki powstaniu Misji CSM możliwe było poszerzenie zakresu działań CSM.

Głównym celem działalności jest prowadzenie szkoły Centrum Szkolenia Muzyków i Liderów Uwielbienia, w której muzycy oraz liderzy uwielbienia mogą rozwijać swoje umiejętności i przygotowywać się do służby w lokalnym kościele.

Znaczącym obszarem działań Misji jest również komponowanie nowych utworów oraz nagrywanie płyt. W roku 2013 ukazała się płyta „Modlitwa i Uwielbienie” nagrana i zrealizowana przez misję CSM. Płyta zawiera zapis popularnych utworów śpiewanych w kościołach protestanckich. W przygotowaniu jest kolejna płyta, tym razem z autorskimi pieśniami uwielbienia.

Od stycznia 2015 roku we współpracy z lokalnymi kościołami w różnych częściach kraju Misja CSM zaczęła również organizować warsztaty CSM REGIO. 

Dzięki bliskiej współpracy z misją Polish Christian Ministry, udało się stworzyć możliwość praktyk w kościołach w Polsce i USA absolwentom CSM. Dzięki zaangażowaniu wielu osób udało się uruchomić fundusz stypendialny, który umożliwia wsparcie finansowe zdolnym Studentom i zaangażowanym w służbę liderom w trudnej sytuacji finansowej.

Ponieważ zainteresowanie nauką w szkole CSM było co raz większe w 2016 roku powstała druga filia szkoły, która znajduje się w Warszawie. 

W dziesiątym roku istnienia CSM, które miało miejsce w roku szkolnym 2017/18 szkołę w obydwu placówkach ukończyło 100 osób.

Close Menu