CSM/szkoła – styczeń

Myślą przewodnią trzeciego zjazdu szkoły CSM był temat bliski wszystkim chwalcom i liderom uwielbienia: „W duchu i w prawdzie”. Podczas warsztatów uwielbienia towarzyszył nam fragment z Listu do Kolosan 3:16:”Niech was przepełnia Słowo Chrystusa: Z całą mądrością nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni płynące z natchnienia; wdzięczni Bogu śpiewajcie w waszych sercach”
Zupełnie świeżo wybrzmiały słowa Apostoła Pawła: Słowo Chrystusa…śpiewajcie…  Uwielbienie Boga nabiera szerszego znaczenia, kiedy odkrywamy, że źródłem inspiracji do powstania wielu pieśni, które śpiewamy w Kościele są Psalmy, Listy Apostolskie, proroctwa czy historie zaczerpnięte ze Starego i Nowego Testamentu. Pieśni inspirowane Bożym Słowem są potężnym narzędziem w życiu Kościoła. Dzięki nim poznajemy Boga i Jego serce, charakter, wolę oraz poznajemy w jaki sposób działa w Kościele i na świecie; ale także jako wspólnota poprzez pieśni budujemy naszą wiarę i wyrażamy nasze uwielbienie, wdzięczność i ufność, jaką złożyliśmy w naszym Zbawicielu. Bez wątpienia wspólnie wyśpiewana pieśń chwały, pełna prawdy Bożego Słowa może nas jednoczyć, podnieść na duchu i wyrazić naszą miłość do Ojca.
Co w praktyce znaczy czcić Ojca w duchu i w prawdzie? Jezus udziela nam wiele cennych wskazówek w 4 rozdziale Ew. Jana, gdzie w rozmowie z napotkaną przy studni kobietą mówi o uwielbieniu w kontekście prawdy O NAS, zadając pytanie o jakość naszego życia i naszej moralności; By wielbić duchowo mówi o potrzebie nowego narodzenia i przekonuje, że nie jest ważne pytanie GDZIE, ale JAK czcić Boga. W kontekście prawdy O BOGU Jezus nakreśla piękny obraz Ojca. Ojciec sam szuka czcicieli! To On nas inspiruje, przyciąga do Siebie, sprawia w nas „chcenie i wykonanie” i zaprasza nas do żywej, duchowej relacji z NIM. Żyć w uwielbieniu znaczy uświadamiać sobie każdego dnia, po co zostaliśmy stworzeni. To opanowywanie sztuki codziennego życia na Bożą chwałę. W DUCHU I W PRAWDZIE.
Z każdym weekendem spędzonym wspólnie czujemy, że jesteśmy coraz bliżej siebie. To wszystko za sprawą domowej atmosfery jaka panuje w szkole. Jesteśmy wdzięczni Bogu za każdy wspólnie spędzony weekend CSM w Warszawie i Pawełkach. 

Close Menu